Τα μέλη του σωματείου είναι φυσικά πρόσωπα, καταξιωμένα επιστημονικά και κοινωνικά, που διακρίνονται από πνεύμα ανεξαρτησίας και προσήλωσης στις αρχές της αξιοπρέπειας, της αξιοκρατίας και τα δημοκρατικά ιδεώδη.


Ιδρυτικά Μέλη:

 1.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Διοίκησης

Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ

 2.

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οικονομολόγος

 

 3.

ΒΑΡΑΓΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οικονομολόγος

 

 4.

ΒΑΡΔΑΚΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Συνταξιούχος Δ/ντής Ευρωπαϊκής  Επιτροπής

 

 5.

ΒΕΝΙΕΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

Καθηγητής,

π. Πρύτανης

Οικ. Πανεπιστήμιο  Αθηνών

 6.

ΒΛΙΑΜΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο  Αθηνών

 7.

ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ

Σύμβουλος  Μηχανικός

 

 8.

ΓΡΙΒΕΑΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Αν.  Δ/νων  Σύμβουλος

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Α.Ξ.Ε.

 9.

ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οικονομολόγος-Σύμβουλος  Επιχειρήσεων

ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.

10.

ΚΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΙΣ

Ψυχολόγος – Συγγραφέας

 

11.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   ΗΛΙΑΣ

Καθηγητής  Πανεπιστημίου

George Washington University, Global and Entrepreneurial Finance Research Institute (GEFRI)

12.

ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ

Πολιτικός  μηχανικός,

π. Γενικός Γραμματέας  ΥΠΕΧΩΔΕ

 

13.

ΚΟΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιχειρηματίας

 

14.

ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο  Αθηνών

15.

ΜΑΡΝΕΡΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος  -Σύμβουλος Επιλογής Στελεχών

AIMS INTERNATIONAL

16.

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ηλεκτρολόγος  - Μηχανολόγος, Σύμβουλος  Επιχειρήσεων

NATURAL RESOURCES

17.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ

Επιχειρηματίας

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕΒΕ

18.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗ   ΛΙΛΗ

Νομικός – Ανθρωπολόγος

 

19.

ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δ.Ν. Δικηγόρος - Διαχειριστής της Δικηγορικής Εταιρίας         

ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

 

20.

ΤΣΟΥΚΑΣ  ΧΑΡΗΣ

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο ΚΥΠΡΟΥ & Warwick

 


    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μμ. στην οδό Ακαδημίας 48 και Σίνα, στην Αθήνα, συνήλθαν οι παρακάτω υπογράφοντες, Έλληνες πολίτες και ενήλικοι οι οποίοι έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο για ίδρυση σωματείου, που είναι και τα ιδρυτικά του μέλη, και ομόφωνα αποφάσισαν τα παρακάτω:
I. Ιδρύουν Σωματείο με την επωνυμία «ΑΞΙΟΤΗΣ», του οποίου έδρα ορίστηκε η Αθήνα και σκοπός αυτός που αναγράφεται στο καταστατικό.
II. Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα, όπως έχει το καταστατικό που συντάχθηκε, αποτελούμενο από 22 άρθρα, το οποίο και υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 79 του Αστικού Κώδικα.
III. Προέβησαν ομόφωνα στην εκλογή α) Προσωρινής Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για την νομιμοποίηση του σωματείου και τη διαχείριση των υποθέσεών του μέχρι την κατά το νόμο ίδρυσή του και β) προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αναλάβει προσωρινώς τη διοίκηση του Σωματείου αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας μέχρι και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αρμόδια να συγκαλέσουν την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών, για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τη νομιμοποίηση του υπό ίδρυση Σωματείου κατά τη διαδικασία ίδρυσή του και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του μέχρι την κατά το νόμο ίδρυση του Σωματείου, απαρτίζεται από τους εξής, κατά τα οριζόμενα και στο άρθρο 21 παρ. 3 του συνημμένου Καταστατικού:
1. Αντώνη Μακρυδημήτρη του Παναγιώτη-Σοφοκλή, καθηγητή Πανεπιστημίου.
2. Ευάγγελο Μαρνέρη του Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό – σύμβουλο επιχειρήσεων.
3. Δημήτρη Τσιμπανούλη του Γεωργίου, δικηγόρο, διδάκτορα νομικής.
Μετά την κατά το νόμο ίδρυση του Σωματείου και μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, το Σωματείο θα διοικείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού.
Η συστατική πράξη συντάχθηκε και υπογράφηκε απ’ όλα τα ιδρυτικά μέλη:
1. Ιωάννης Αναστασόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος.
2. Δημήτρης Βαμβακόπουλος του Γεωργίου, οικονομολόγος.
3. Παναγιώτης Βαράγκης του Νικολάου.
4. Ευάγγελος Βαρδάκας, Συνταξιούχος Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διπλ. Μηχ.-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ.
5. Γεώργιος Βενιέρης του Ιωάννου, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Σπύρος Βλιάμος του Ιωάννη, οικονομολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Νίκος Γεωργακέλλος του Ιωάννου, σύμβουλος μηχανικός.
8. Πολυχρόνης Γριβέας του Σπυρίδωνος, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος.
9. Δημήτριος Δανηλάτος, σύμβουλος επιχειρήσεων.
10. Ηλίας Κ. Καραγιάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου.
11. Χάρις Κατάκη του Φιλίππου, ψυχολόγος.
12. Αθανάσιος Κουλουμπής του Ευαγγέλου, πολιτικός μηχανικός.
13. Δήμητρα Κούρου του Νικολάου, επιχειρηματίας.
14. Αντώνης Μακρυδημήτρης του Παναγιώτη-Σοφοκλή, καθηγητής Πανεπιστημίου.
15. Ευάγγελος Μαρνέρης του Παναγιώτη, πολιτικός μηχανικός – σύμβουλος επιχειρήσεων.
16. Βασίλειος Νικολετόπουλος του Βρασίδα, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων.
17. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος του Πέτρου, επιχειρηματίας.
18. Μαρία-Γεωργία Στυλιανούδη του Νικολάου, νομικός-ανθρωπολόγος.
19. Δημήτρης Τσιμπανούλης του Γεωργίου, δικηγόρος.
20. Χαρίδημος Τσούκας του Κωνσταντίνου, καθηγητής Πανεπιστημίου.
21. Γεώργιος Φλέσσας του Σπυρίδωνος, επιχειρηματίας.