Οργάνωση
Κατά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2019, εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, λήγουσα την 24ης Μαΐου 2022 , οι εξής (αλφαβητικώς): Α. Αγραφιώτης, Χ. Αθανασοπούλου, Δ. Γεωργόπουλος, Β. Γλύνης, Μ. Θεμελή, Β. Καραχάλιος, Δ. Μηλιόρδος, Κ. Μποτόπουλος, Λ. Ριζόπουλος Στην συνεδρίαση που ακολούθησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την εξής σύνθεση :

Πρόεδρος

Β. Γλύνης

Αντιπρόεδρος

Χ. Αθανασοπούλου

Γενικός Γραμματέας

Δ. Μηλιόρδος

Οικονομικός Έφορος (Ταμίας)

Α. Αγραφιώτης

Μέλος

Δ. Γεωργόπουλος

Μέλος

Μ. Θεμελή

Μέλος

Β. Καραχάλιος

Μέλος

Κ. Μποτόπουλος

Μέλος

Λ. Ριζόπουλος